Vodní nádrž Vír

Vodní nádrž Vír byla postavena na řece Svratce na rozhraní Žďárských vrchů a Nedvědické vrchoviny. Skládá se ze dvou částí - větší část Vír I se nachází nad obcí Vír, druhá část – vyrovnávací nádrž Vír II je o několik kilometrů níže po proudu řeky.
Údolní přehradní nádrž Vír I byla postavená v letech 1953-7. Její betonová hráz dosahuje výšky 76 m. Vyrovnávací nádrž Vír II byla postavena ve stejném období.
Jako většina nádrží byla postavena jako ochrana proti povodním na řece Svratce. Dále slouží jako zdroj pitné vody pro severní část okresu Žďár nad Sázavou a jako doplňkový zdroj pro Brno. Vodní nádrž spadá do 1. stupně hygienické ochrany. Z tohoto důvodu je zde zakázáno koupání, rekreace a rybolov.
Přehradu a okolní přírodu si lze velmi dobře prohlédnout z pravého břehu přehrady, kde vede stezka do Dalečína. Ta je doslova rájem pro cyklisty, pěší a v zimě i běžkaře. Prochází zde také Naučná hydrologická stezka, která je dlouhá 16 km. Najdete na ní 17 panelů s naučnými texty a grafickými materiály. V blízkosti přehrady se rozkládá Přírodní rezervace Vírská skalka s přirozenými lesními porosty a významnými druhy rostlin v podrostu na skalních srázech.
Přehrada Vír Přehrada Vír
Vodní nádrž
Fotografie uživatelů
Vír
zachovalá zřícena Zubštejn
Panorama Zubštejnu
Zubštejn

TOPlist